LOGO Saint SYM

L' EQUIPE U13M 2017/2018
Coach:DAVID
CRETIN - FRANCK DURVAL

BC064376 VERNAY Damien 10
BC058830 DURVAL Tom 9
BC067495 SIROT Antoine 8
BC061252 MAMMERI Saber 12
BC059849 CHABRY Noah  
BC053063 BURNER Bryan 15
BC065771 DUBOST JULES 6
BC069677 LONGIN EMERIC 7
BC060576 PARIETTI-HUEZ SIMON  
u11

© 2010 AS Basket St Symphorien de Lay - 42470 ST SYMPHORIEN DE LAY